TERRA-SORB® - moření osiva

moření


Doporučení týkající se ošetření osiva s použitím TERRA-SORB®

Všem výrobcům je velmi dobře známo, nakolik důležitou je dobrá klíčivost a vývoj v raných stádiích plodin. Je to nezbytné pro dosažení vysoké a kvalitní úrody. TERRA-SORB® zajišťuje pro semena potřebné aminokyseliny a stopové prvky. Jestliže klíčení probíhá za nepříznivých podmínek (vysoké nebo nízké teploty, sucho, zasolení půdy atd.) aplikace TERRA-SORB® se zvlášť doporučuje pro zajišťení úspěšného startu plodiny.

Mechanismus působení

Volné aminokyseliny: mladé rostliny potřebují aminokyseliny pro rychlé vytváření bílkovin v době jejich maximální potřeby (klíčení), a to pro nepřetržité vytváření nových a diferencovaných tkání (dělohy semene, kořeny, listy). Semena nejsou schopna fotosyntézy, a proto pro vývoj klíčku musí využívat proteiny, které jsou v nich akumulovány, a zásoby aminokyselin (zdroje dusíku).

Při klíčení se tyto bílkoviny rozkládají na aminokyseliny, které klíčky velmi rychle využívají pro zajištění spotřeby proteinu v nových tkáních a jiných metabolických funkcí. Kromě toho aminokyseliny pomáhají rostlinám lépe snášet stresy, způsobené okolím, na které jsou mladé rostliny mimořádně citlivé.

Bor: je zapojen do klíčových procesů, jako je metabolismus bílkovin, nukleonových kyselin, auxinu, pro zajištění funkce a celistvosti buněčných stěn a membrán.

Zinek: je zapojen do syntézy bílkovin, napomáhá k prodloužení buněk a zvyšuje odolnost vůči abiotickým stresům; aktivuje enzymy, syntetizující aminokyselinu tryptofan a auxin indolyloctové kyseliny.

Mangan: hraje životně důležitou úlohu v metabolismu dusíku, ve fotosyntéze a aktivitě enzymu.


Účinky

TERRA-SORB® zlepšuje klíčivost osiva a růst klíčku, umožňuje mladým rostlinám, aby se lépe vyvíjely. To se projevuje lepším vývojem kořenu, vysokou životaschopností, zdravým a rovnoměrným vzcházením, vyšším procentem přežívání. Porosty jsou také lépe připraveny k tomu, aby přežily všechny typy stresu (chlad, sucho atd.).


Kompatibilita, snášenlivost

TERRA-SORB® se velmi dobře snáší se všemi fungicidy a insekticidy, stopovými prvky i s makroprvky. Avšak vzhledem k tomu, že při ošetření osiva se používají vysoké koncentrace, vždy se doporučuje provést předem test na kompatibilitu, snášenlivost přípravku před použitím ve větším množství.

Dávkování aplikace

Pšenice a ječmen: 3,0 l/t osiva
Luskoviny: 3,0 l/t osiva
Olejniny: 9,0 l/t osiva

Doba ošetření

Přibližně 1 - 2 týdny před výsevem.


logo
logo


logo


AVENTRO, a.s. 2016 / Vyrobil: UOK Znojmo