TERRA-SORB® complex - kdy a jak provádět aplikaci?

moření


TERRA-SORB® může být za dodržení uvedených doporučení zařazen do standardní technologie výroby, dále může být také použit kdykoli se rostliny dostanou do stresové situace a potřebují pomoc.


DÁVKA TERRA-SORB® complex Doba ošetření Biologická účinnost
Řepka olejka ozimá
repka 1,0 - 2,0 l/ha Podzim: společně s regulátory růstu, pokud denní teplota činí minimálně 8°C. Bez regulátorů růstu, pokud denní teplota není nižší než 5°C. Zlepšená odolnost proti vyzimování a vyvinutý systém kořenů, životaschopnost a růstová energie na jaře.
1,0 - 2,0 l/ha Jaro: při obnovení vegetace a výskytu listové hmoty, v postřiku s plánovaným ošetřením. Ve fázi nasazování poupat společně s ošetřením insekticidy, fungicidy a listovými hnojivy.. Zvýšení životaschopnosti a růstové energie při snížených teplotách na jaře. Zlepšení kvetení a opylení, zakládání většího množství šešulí, zlepšení přijmů pesticidů a hnojiv.
Ozimy: pšenice, ječmen, žito
ozimy 0,6 - 2,0 l/ha Podzim: od fáze 3 listů do začátku odnožování při denní teplotě minimálně 5°C. Lepší odnožování a odolnost proti vyzimování. Zvýšená růstová energie na jaře.
0,6 - 2,0 l/ha Jaro: při regeneraci vegetace v postřicích s plánovaným ošetřením, společně s fungicidy na praporcový list. Zvýšení intenzity odnožování, zvýšená účinnost aplikace. Zvětšení počtu zrna v klasu. Podpora proporcového listu a kvetení. Zvýšení účinnosti aplikace pesticidů.
Jařiny: pšenice, ječmen, žito
jařiny 0,5 - 2,0 l/ha V časných fázích odnožování, příp. sloupkování společně s plánovaným ošetřením. Intenzivnější a lepší odnožování. Vyvinutější kořenový systém, zvýšený počet zrn v klasu.
Řepa cukrovka
řepa 1,0 - 2,0 l/ha Fáze 4 - 8 listu. Překonání stresu způsobeného herbidicdy a nepříznivými růstovými podmínkami. Lze aplikovat po ošetření herbicidy. Lze sloučit s listovým hnojením.
1,0 - 2,0 l/ha V době zapojování meziřádků nebo společně s pozdním ošetřením fungicidy, společně s mikroprvky. Zvýšení výnosu a obsahu cukru.
Kukuřice
kukuřice 0,6 - 1,5 l/ha Během fáze 5 - 8 listu.
Lze sloučit s ošetřením s fungicidy a insekticidy.
Zvýšení výnosu, překonání stresových podmínek v počátečních stádiích vývoje. Odstranění stresů, posílení účinku pesticidů.
Luskoviny
sója 1,0 - 2,0 l/ha Během fáze 5-6 listů. Odstranění stresu způsobeného herbicidy, zvýšení výnosu.
1,0 - 2,0 l/ha Během fáze nasazování poupat společně s fungicidy. Odstranění stresu způsobeného vysokými teplotami. Lepší kvetení a opylení. Nasazení většího množství bobů.
Slunečnice
slunečnice 0,75 - 2,0 l/ha Počínaje od 5 listů, lze spojovat s ošetřením s fungicidy a insekticidy. Zvýšení výnosu, překonání stresových podmínek v počátečních stádiích vývoje, odstranění stresu způsobeného herbicidy.
Brambory
brambory 1,0 - 2,0 l/ha První ošetření při výšce rostlin 15 cm. Zvýšení výnosu, zejména za nepříznivých podmínek, zvýšení množství tržních hlíz. Zvýšení obsahu škrobu u škrobových brambor.
1,0 - 2,0 l/ha Druhé ošetření na začátku vytváření hlíz (fáze nasazování poupat, začátek květu).
0,2 - 0,3 l/ha Společně s každým ošetřením fungicidy a insekticidy. Možnost společné aplikace s hnojivy.

logo
logo


logo


AVENTRO, a.s. 2016 / Vyrobil: UOK Znojmo